ĐƠN HÀNG 150 ÁO BỘ TƯ PHÁP PHÍA NAM

03/12/2015

Cục Công tác phía Nam là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập trên cơ sở Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh

Cục Công tác phía Nam là đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, được thành lập trên cơ sở Cơ quan đại diện của Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh. Zumi đã được Bộ Tư Pháp tin tưởng đặt 150 áo đồng phục .Để tạo thuận lợi nhất cho khách hàng, ZUMI tiến hành sản xuất vào giao hàng tới Bình Dương chỉ sau một cuộc gọi đặt hàng.undefined

ĐỐI TÁC NỔI BẬT